26.09.2008

TQM a zarządzanie talentami

H.P. Stevens stwierdza, że do procesu zarządzania talentami ma również zastosowanie koncepcja TQM (Total Quality Management). W szczególności analizował on zastosowanie w tym obszarze metodologii Six Sigma, polegającej na usprawnianiu procesów przez eliminowanie błędów, wad i usterek, prowadzących do zmniejszania jakości produktu. Zobacz: H.P. Stevens, Total Quality Management Now Applies to Managing Talent, “The Journal for Quality & Participation”, summer 2008, Association for Quality and Participation. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza