22.07.2008

How to address China’s growing talent shortage

37% badanych amerykańskich przedsiębiorstw działających w Chinach uznało pozyskiwanie talentów za największy problem, a także badania menedżerów, z których 44% uznało, że niewystarczająca liczba talentów jest największą barierą dla spełnienia ich globalnych ambicji. Artykuł K. Lane i F. Pollner, "The McKinsley Quarterly", Nr 3, 2008.

A talent shortage for European banks

Artykuł opisujący problemy z pozyskaniem talentów dla sektora finansowego. Zawiera m.in. kategoryzację instytucji pod względem zaawansowania we wdrażaniu zarządzania talentami, jako kryterium przyjmując postrzeganie roli talentów przez te organizacje. Dostęp online...

20.07.2008

P. Capelli, "Talent on demand"

Autor przekonuje, że w obecnych czasach, gdy największym wyzwaniem jest niepewność, a przedsiębiorstwa nie są w stanie przewidzieć swojej przyszłości i potrzeb biznesowych, nie ma możliwości zaplanować, jakie talenty będą potrzebne za kilka lat. W zakresie rekrutacji, sugeruje on zatem przyjęcie podejścia make and buy (wytworzyć i kupić). Polega ono na wyważeniu i łączeniu rozwoju własnych pracowników (made) oraz pozyskiwania talentów zewnętrznych (buy). Publikacja wydana w 2008 roku przez Harvard Business Press. Do kupienia...

06.07.2008

Zarządzanie talentami w controllingu

Artykuł A. Szplita i R. Bielawskiego opublikowany w Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2/2008. Numer dostępny w Bibliotece Narodowej. Zobacz spis treści..