20.04.2008

Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami

W artykule dokonano zestawienia koncepcji organizacji uczącej się z elementami modelu zarządzania talentami oraz analizy zależności występujących między nimi w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano procesy wspólne oraz przedstawiono możliwości wykorzystania ich dla wsparcia rozwoju kompetencji pracowników w ramach kształcenia ustawicznego. Analizie poddano również wpływ niniejszych koncepcji na zdobywanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Czytaj artykuł...

Learning's Impact on Talent Flow

Jeśli talenty czują, że ich rozwój został zahamowany, zaczynają rozglądać się za innym pracodawcą. Artykuł dr Roberta Rodrigueza opublikowany w kwietniu 2008 r. w "Chief Learning Officer". Czytaj online...