07.03.2008

Rapid Talent Development

Artykuł z pisma "T+D" (Training and Development) poświęcony wykorzystaniu e-learningu do szybkiego rozwoju talentów. Dostęp online...

Talent Management Up for Grabs?

Wywiad z czterema learning executives z Verint, Allstate, Krempl International oraz Orkin na temat ich doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania talentami. Dostęp online...