23.01.2008

Using Corporate Social Responsibility to Win the War for Talent

Artykuł opisujący zależności pomiędzy stosowaniem w organizacji działań w zakresie CSR (corporate social responsibility, społecznej odpowiedzialności biznesu) a pozyskiwaniem talentów. C.B. Bhattacharya, Sankar Sen and Daniel Korschun w MIT Sloan Management Review, styczeń 2008. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza