20.01.2008

Duże ryzyko zatrudniania gwiazd

Autorzy (B. Groysberg, A. Nanda, N. Nohria) na podstawie badań prowadzonych na grupie ponad tysiąca najlepszych analityków giełdowych stwierdzili, że dostosowanie się talentów do nowego środowiska pracy jest niezwykle trudne, a często powoduje spadek ich dotychczasowych wyników. Prowadzi to do sytuacji, w której zatrudnienie talentu nie daje zamierzonych rezultatów, a wręcz odwrotnie - wpływa negatywnie na działanie grupy. Artykuł opublikowany w HBR Polska w styczniu 2008 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz