23.01.2008

Using Corporate Social Responsibility to Win the War for Talent

Artykuł opisujący zależności pomiędzy stosowaniem w organizacji działań w zakresie CSR (corporate social responsibility, społecznej odpowiedzialności biznesu) a pozyskiwaniem talentów. C.B. Bhattacharya, Sankar Sen and Daniel Korschun w MIT Sloan Management Review, styczeń 2008. Dostęp online...

20.01.2008

Duże ryzyko zatrudniania gwiazd

Autorzy (B. Groysberg, A. Nanda, N. Nohria) na podstawie badań prowadzonych na grupie ponad tysiąca najlepszych analityków giełdowych stwierdzili, że dostosowanie się talentów do nowego środowiska pracy jest niezwykle trudne, a często powoduje spadek ich dotychczasowych wyników. Prowadzi to do sytuacji, w której zatrudnienie talentu nie daje zamierzonych rezultatów, a wręcz odwrotnie - wpływa negatywnie na działanie grupy. Artykuł opublikowany w HBR Polska w styczniu 2008 r.

Role of the HR environment on talent growth

Wyniki badań prowadzonych w klastrach przemysłowych w Chinach. Qingxiong Weng przeanalizował znaczenie środowiska HR dla wzrostu talentów w ramach pięciu aspektów: industrial clusters economy (ICE), industrial clusters HR policy (ICHRP), industrial clusters living setting (ICLS), industrial clusters culture (ICC) and industrial clusters HR management (ICHRM). Dostęp online...

16.01.2008

Making talent a strategic priority

Autorzy zaprezentowali wyniki badań prowadzonych w 2006 i 2007 roku i stwierdzają, że wojna o talenty trwa, a szefowie firm muszą wciąż ulepszać swoje strategie przyciągania, motywowania i zatrzymywania najlepszych. Artykuł M. Guthridge, A.B. Komm, E. Lawson w "McKinsley Quarterly", styczeń 2008. Dostęp online...

06.01.2008

Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji

Wykład prof. Listwana dostępny w Otwartym Uniwersytecie Ekonomicznym na WIEDZAinfo.pl. Zawiera podstawowe informacje dotyczące zarządzania talentami. Czytaj online...