20.11.2007

Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees

Wyniki badań nad zależnością pomiędzy zaangażowaniem pracowników a ich zatrzymywaniem w organizacji realizowane na respondentach w Indiach. Artykuł prof. J. Bhatnagara z 2007 roku. Dostęp online...

10.11.2007

Rozwijaj talenty tak, jakby zależała od tego przyszłość firmy

W sprawach dotyczących planowania sukcesji i rozwijania kompetencji przywódczych rady nadzorcze zawsze zdawały się w ogromnym stopniu na dyrektorów naczelnych lub działy zasobów ludzkich, głównie dlatego że – w ocenie członków rad – brak mechanizmów kreowania liderów nie jest dla firm równie poważnym zagrożeniem, jak księgowe oszustwa lub niewykonanie planów finansowych. To krótkowzroczne podejście, twierdzą autorzy artykułu. Firmy, których rady nadzorcze lub menedżerowie wysokiego szczebla nie potrafią ustalić priorytetów w dziedzinie planowania sukcesji i kreowania liderów, prędzej czy później doświadczają zużywania się talentów i niezwykle łatwo popadają w kłopoty, gdy muszą uporać się z nieuchronnymi zawirowaniami organizacyjnymi. Artykuł w HBR Polska nr 57 listopad 2007. Dostęp online...