26.10.2007

S. Borkowska, "Inwestowanie w kapitał ludzki"

Książka przygotowana została z okazji XX- lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawiera ona rozdział pt. "Czas na talenty" poświęcony rozwijaniu młodych talentów. Znajdują się w nim następujące opracowania: "Talenty dźwignią innowacji i konkurencyjności" S. Borkowskiej, "Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju" Cz. Schmidta, "Rola systemu edukacji w wyłanianiu i promowaniu młodych talentów" A. Kaniewskiej i in., "Czy potrzeba nam talentów - oczekiwania praktyki gospodarczej" Ł. Gębskiego, "Talenty na czas: spojrzenie poszukiwacza talentów" P. Szeligi. Do kupienia w PTE...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz