26.10.2007

S. Borkowska, "Inwestowanie w kapitał ludzki"

Książka przygotowana została z okazji XX- lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawiera ona rozdział pt. "Czas na talenty" poświęcony rozwijaniu młodych talentów. Znajdują się w nim następujące opracowania: "Talenty dźwignią innowacji i konkurencyjności" S. Borkowskiej, "Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju" Cz. Schmidta, "Rola systemu edukacji w wyłanianiu i promowaniu młodych talentów" A. Kaniewskiej i in., "Czy potrzeba nam talentów - oczekiwania praktyki gospodarczej" Ł. Gębskiego, "Talenty na czas: spojrzenie poszukiwacza talentów" P. Szeligi. Do kupienia w PTE...

10.10.2007

Wybitnie utalentowani pracownicy: wyzwania dla lidera

Autorzy artykułu przeprowadzili ponad 100 wywiadów z przywódcami i ich błyskotliwymi podwładnymi w największych firmach, wśród których znalazły się: Pricewaterhouse- Coopers, Cisco Systems, Novartis, BBC i Roche. Odkryli, że relacje psychologiczne, które dobrzy szefowie nawiązują z nieprzeciętnie inteligentnymi pracownikami, bardzo się różnią od relacji z mniej utalentowanymi podwładnymi. Te relacje kształtowane są przez siedem cech wyróżniających ponadprzeciętnie inteligentne umysły. Artykuł w HBR Polska nr 56 październik 2007. Dostęp online...