30.06.2007

Managing the talent crisis in global manufacturing

Eksperci Deloitee analizują metody zarządzania talentami w sektorze produkcyjnym. Szczególną uwagę przywiązują do zmian demograficznych i konieczności dostosowania metod pracy do potrzeb pokolenia Y. Czytaj online...

20.06.2007

Make Your Company a Talent Factory

Autorzy twierdzą, że firmy stają się "fabrykami talentów" łącząc dwa aspekty: funkcjonalność i witalność. Za funkcjonalność uznają sposób działania, rolę procesów, narzędzi i systemów umożliwiających skierowanie pracownika na właściwe stanowisko w odpowiednim czasie. Witalność to postawy i sposób myślenia osób odpowiedzialnych za ww. procesy. Artykuł D.A. Ready i J.A. Congera ukazał się w Harvard Business Review w czerwcu 2007 r. Rok później, we wrześniu 2008 r. opublikowany został w HBR Polska.