20.01.2007

Zarządzanie talentami - punkty widzenia

Cztery teksty nt. zarządzania talentami ukazały się w "Personel i Zarządzanie" nr 1/2007 w dziale "Punkty widzenia". Pretekstem był raport z badań The Conference Board i House of Skills. Dostęp online...

10.01.2007

Dwie pułapki zarządzania talentami

Aby zatrzymać wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów, polskie firmy wprowadzają specjalne programy zarządzania talentami Większość z nich ma jednak ograniczone szanse na sukces w dłuższej perspektywie Zarządzanie talentami jest jednym z głównych narzędzi ciągłego podnoszenia konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy. Polscy menedżerowie wreszcie zdają się podzielać ten pogląd Aż 94% z nich uważa bowiem zarządzanie talentami za obszar, który będzie zyskiwał na znaczeniu w ciągu najbliższych trzech lat. Artykuł w HBR Polska, nr 47, styczeń 2007. Dostęp online...

Naucz się wykorzystywać swoje atuty

Artykuł zawiera opis narzędzia, które pomaga odkryć i wykorzystać własne talenty. Ćwiczenie pod nazwą „Moje atuty w oczach innych” (Reflected Best Self) stanowi unikalny sposób gromadzenia informacji zwrotnych, który pełni rolę przeciwwagi dla ocen negatywnych. HBR Polska, nr 47, styczeń 2007. Dostęp online...