21.12.2007

M. Armstrong o zarządzaniu talentami

W książce "Zarządzanie zasobami ludzkimi" wydanie IV autor poświęcił jeden rozdział zarządzaniu talentami (rozdz. 26). Zawiera on omówienie: definicji ZT, procesów ZT, ideę pracodawcy z wyboru, strategię przyciągania, strategię stabilizowania zatrudnienia, strategię wynagradzania, budowanie ról i strategię rozwoju, strategię planowania sukcesji oraz audyt talentów.

10.12.2007

Skąd się biorą genialni eksperci?

Według obiegowych opinii, geniusza nie można wychować, trzeba się nim urodzić. Badania naukowe mówią jednak co innego: mistrzowska biegłość w jakiejś dziedzinie jest w głównej mierze efektem długich lat intensywnych ćwiczeń pod okiem wytrawnego i pełnego poświęcenia nauczyciela, a nie kwestią wrodzonego talentu, z którym człowiek przychodzi na świat. Nie chodzi tu bynajmniej o zwykłe ćwiczenia – osiągnięcie wybitnych wyników czy prawdziwej wirtuozerii wymaga bowiem nieustannego przekraczania granicy własnych możliwości, dążenia do coraz większej biegłości, mimo psychicznego i fizycznego dyskomfortu wywołanego pierwszymi nieudanymi próbami. Tego rodzaju żelazna dyscyplina to klucz do tajemnicy geniuszu we wszystkich dziedzinach, nie wyłączając zarządzania i przywództwa w biznesie. Artykuł w HBR Polska nr 58, grudzień 2007. Dostęp online...

07.12.2007

Maximising talent for business performance

Wyniki badań Ashridge prowadzonych w okresie od marca do listopada 2007 roku. W ich wyniku sformułowano dziesięć kluczowych rekomendacji. Pełna wersja raportu jest płatna. Streszczenie można przeczytać online...

05.12.2007

Talent management: a strategic imperative, The Ashridge Journal

Zdefiniowano i zaprezentowano 13 wymiarów zarządzania talentami: ryzyko, transparentność, kultura, proces decyzyjny, stałość definicji, liczebność grupy talentów, łatwość dostępu, posiadanie talentu, łączone konwersacje, plan rozwoju, wsparcie i ocena wyników. Zobacz artykuł...

01.12.2007

A. Pocztowski, "W kierunku jakości kapitału ludzkiego"

W książce znajduje się rozdział "O jakości zarządzania talentami" autorstwa prof. S. Borkowskiej prezentujący m.in. główne procesy zarządzania talentami oraz determinanty skutecznego jego wdrożenia w przedsiębiorstwie. Publikacja do kupienia w wydawnictwie IPiSS.

20.11.2007

Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees

Wyniki badań nad zależnością pomiędzy zaangażowaniem pracowników a ich zatrzymywaniem w organizacji realizowane na respondentach w Indiach. Artykuł prof. J. Bhatnagara z 2007 roku. Dostęp online...

10.11.2007

Rozwijaj talenty tak, jakby zależała od tego przyszłość firmy

W sprawach dotyczących planowania sukcesji i rozwijania kompetencji przywódczych rady nadzorcze zawsze zdawały się w ogromnym stopniu na dyrektorów naczelnych lub działy zasobów ludzkich, głównie dlatego że – w ocenie członków rad – brak mechanizmów kreowania liderów nie jest dla firm równie poważnym zagrożeniem, jak księgowe oszustwa lub niewykonanie planów finansowych. To krótkowzroczne podejście, twierdzą autorzy artykułu. Firmy, których rady nadzorcze lub menedżerowie wysokiego szczebla nie potrafią ustalić priorytetów w dziedzinie planowania sukcesji i kreowania liderów, prędzej czy później doświadczają zużywania się talentów i niezwykle łatwo popadają w kłopoty, gdy muszą uporać się z nieuchronnymi zawirowaniami organizacyjnymi. Artykuł w HBR Polska nr 57 listopad 2007. Dostęp online...

26.10.2007

S. Borkowska, "Inwestowanie w kapitał ludzki"

Książka przygotowana została z okazji XX- lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawiera ona rozdział pt. "Czas na talenty" poświęcony rozwijaniu młodych talentów. Znajdują się w nim następujące opracowania: "Talenty dźwignią innowacji i konkurencyjności" S. Borkowskiej, "Zarządzanie talentami we wczesnej fazie rozwoju" Cz. Schmidta, "Rola systemu edukacji w wyłanianiu i promowaniu młodych talentów" A. Kaniewskiej i in., "Czy potrzeba nam talentów - oczekiwania praktyki gospodarczej" Ł. Gębskiego, "Talenty na czas: spojrzenie poszukiwacza talentów" P. Szeligi. Do kupienia w PTE...

10.10.2007

Wybitnie utalentowani pracownicy: wyzwania dla lidera

Autorzy artykułu przeprowadzili ponad 100 wywiadów z przywódcami i ich błyskotliwymi podwładnymi w największych firmach, wśród których znalazły się: Pricewaterhouse- Coopers, Cisco Systems, Novartis, BBC i Roche. Odkryli, że relacje psychologiczne, które dobrzy szefowie nawiązują z nieprzeciętnie inteligentnymi pracownikami, bardzo się różnią od relacji z mniej utalentowanymi podwładnymi. Te relacje kształtowane są przez siedem cech wyróżniających ponadprzeciętnie inteligentne umysły. Artykuł w HBR Polska nr 56 październik 2007. Dostęp online...

20.09.2007

Historia ZT

Druga część artykułu Petera Capelliego nt. początków zarządzania talentami [lata 50-te, 70-te]. Czytaj online...

19.09.2007

Accelerated Development of Organizational Talent

Artykuł poświęcony metodom przyspieszonego rozwoju talentów, analizujący proces z perspektywy psychologicznej. Autor: Konstantin Korotov, ESMT koncentruje się na aspekcie przygotowania talentu do wejścia w nową rolę, tworzenia jego tożsamości. Czytaj online...

09.09.2007

From talent compliance to talent commitment

Lesley Uren odnosi się do wyników badań nad 57 organizacjami w zakresie procesów zarządzania talentami, podkreślając szczególnie dobre praktyki prowadzące do opierania się na zaangażowaniu (commitment) w miejsce podporządkowania (compliance). Dostęp online...

20.08.2007

Historia zarządzania talentami

Peter Capelli w krótkim artykule wskazuje na pierwsze programy zarządzania najlepszymi pracownikami, które powstały w 1926 roku... Czytaj online...

10.08.2007

Przewodzenie talentom w orkiestrze: między gwiazdami a rewolucjonistami

Sukces coraz większej liczby firm zależy od tzw. ludzi wiedzy – wybitnych, kreatywnych, wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Zarządzanie nimi w tradycyjny sposób – z wykorzystaniem wskaźników, procedur i twardych bodźców motywacyjnych – rzadko prowadzi do osiągnięcia pożądanego wyniku, a wręcz przeciwnie – specjalistów drażni i demotywuje. Najwybitniejszy polski dyrygent Jerzy Maksymiuk, który kieruje wybitnymi indywidualnościami na co dzień od ponad 40 lat, twierdzi, że klucz w zarządzaniu takimi ludźmi tkwi w wyważonym sterowaniu emocjami – zespołu i lidera. Artykuł w HBR Polska nr 53/54, lipiec-sierpień 2007. Dostęp online...

30.06.2007

Managing the talent crisis in global manufacturing

Eksperci Deloitee analizują metody zarządzania talentami w sektorze produkcyjnym. Szczególną uwagę przywiązują do zmian demograficznych i konieczności dostosowania metod pracy do potrzeb pokolenia Y. Czytaj online...

20.06.2007

Make Your Company a Talent Factory

Autorzy twierdzą, że firmy stają się "fabrykami talentów" łącząc dwa aspekty: funkcjonalność i witalność. Za funkcjonalność uznają sposób działania, rolę procesów, narzędzi i systemów umożliwiających skierowanie pracownika na właściwe stanowisko w odpowiednim czasie. Witalność to postawy i sposób myślenia osób odpowiedzialnych za ww. procesy. Artykuł D.A. Ready i J.A. Congera ukazał się w Harvard Business Review w czerwcu 2007 r. Rok później, we wrześniu 2008 r. opublikowany został w HBR Polska.

20.04.2007

Praktyczne rozwiązania w dziedzinie zarządzania talentami

Wyniki badań dra Ł. Sienkiewicza prowadzonych z HayGroup na 37 polskich przedsiębiorstwach. Celem analizy było określenie zakresu i stopnia zaawansowania programów zarządzania talentami w Polsce. Artykuł opublikowany w Edukacji ekonomistów i menedżerów, nr (1) 5, styczeń-marzec (2007), SGH.

15.02.2007

N. Sosińska, "Magia rozwoju talentów"

Poradnik dla menedżerów napisany przez praktyka. Książka przedstawia sposoby rozpoznawania, wykorzystywania i rozwijania naturalnych uzdolnień pracowników. Jedna z pierwszych pozycji dotyczących talentów w organizacjach, które pojawiły się na rynku polskim. Do kupienia w wydawnictwie IFC Press.

20.01.2007

Zarządzanie talentami - punkty widzenia

Cztery teksty nt. zarządzania talentami ukazały się w "Personel i Zarządzanie" nr 1/2007 w dziale "Punkty widzenia". Pretekstem był raport z badań The Conference Board i House of Skills. Dostęp online...

10.01.2007

Dwie pułapki zarządzania talentami

Aby zatrzymać wysoko wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów, polskie firmy wprowadzają specjalne programy zarządzania talentami Większość z nich ma jednak ograniczone szanse na sukces w dłuższej perspektywie Zarządzanie talentami jest jednym z głównych narzędzi ciągłego podnoszenia konkurencyjności w gospodarce opartej na wiedzy. Polscy menedżerowie wreszcie zdają się podzielać ten pogląd Aż 94% z nich uważa bowiem zarządzanie talentami za obszar, który będzie zyskiwał na znaczeniu w ciągu najbliższych trzech lat. Artykuł w HBR Polska, nr 47, styczeń 2007. Dostęp online...

Naucz się wykorzystywać swoje atuty

Artykuł zawiera opis narzędzia, które pomaga odkryć i wykorzystać własne talenty. Ćwiczenie pod nazwą „Moje atuty w oczach innych” (Reflected Best Self) stanowi unikalny sposób gromadzenia informacji zwrotnych, który pełni rolę przeciwwagi dla ocen negatywnych. HBR Polska, nr 47, styczeń 2007. Dostęp online...