22.12.2006

Next-Generation Talent Management

E. Tucker, T. Kao i N. Verma z Hewitt Associates wskazują na pięć głównych trendów na rynku pracy i ich wpływ na zarządzanie talentami. Są to: zmniejszająca się i gorzej wykwalifikowana siła robocza, wzrost mobilności (globalizacja pracowników), wirtualizacja siły roboczej, zwiększająca się jej różnorodność (pokolenia, płcie, mniejszości narodowe), autonomia i empowerment. Czytaj online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza