22.12.2006

Managing talent is a burning issue in Asia

M. Jenkins zwraca uwagę, że walka o talenty w Azji jest coraz intensywniejsza. Najbardziej poszukiwani są menedżerowie o zaawansowanych kwalifikacjach, którzy będą w stanie prowadzić przedsiębiorstwa w dobie globalizacji i wzrostu technologicznego; pracujący efektywnie w różnych strefach czasowych i ponad granicami krajów. Artykuł w "Leadership in Action" Special Issue: Issue Focus: Leadership in Asia; Volume 26, Issue 5, pages 20–22, November/December 2006.

Next-Generation Talent Management

E. Tucker, T. Kao i N. Verma z Hewitt Associates wskazują na pięć głównych trendów na rynku pracy i ich wpływ na zarządzanie talentami. Są to: zmniejszająca się i gorzej wykwalifikowana siła robocza, wzrost mobilności (globalizacja pracowników), wirtualizacja siły roboczej, zwiększająca się jej różnorodność (pokolenia, płcie, mniejszości narodowe), autonomia i empowerment. Czytaj online...

21.12.2006

Raport "Zarządzanie talentami. Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań"

Raport The Conference Board i House of Skills na temat zarządzania talentami w polskich firmach.  Prawdopodobnie pierwsze polskie badanie poświęcone temu obszarowi, prowadzone w 2006 roku. Pokazało, że w Polsce tematyka ta jest istotna obecnie i zyska na znaczeniu w najbliższych latach, jednak znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Zobacz raport...