22.10.2006

Talent management: understanding the dimensions

Publikacja CIDP (Chartered Institute of Personnel and Development), w której znaleźć można m.in. model dojrzałości organizacji we wdrażaniu zarządzania talentami. Jednym z głównych czynników wyróżniających poszczególne etapy dojrzewania według autorów (Tansley, Harris, Stewart i Turner) jest posiadanie (bądź nie) strategii lub planu zarządzania talentami. Czytaj online...

10.10.2006

Jak kierować pracą zespołu, w którym jest "gwiazda"?

Przedstawiamy przykład fikcyjnej firmy, której menedżer odpowiedzialny za opracowanie nowej strategii ma w swoim zespole taką „gwiazdę”. Stoi przed trudnym dylematem, czy zrezygnować ze współpracy z dotychczasową „gwiazdą”, która wpływa destrukcyjnie na pracę zespołu, czy też starać się wykorzystać jej kompetencje oraz kreatywność i do jej oczekiwań dostosować pracę innych członków zespołu. A może problem jest bardziej złożony i dotyczy nie tylko efektywności pracy powołanego zespołu. Artykuł w HBR Polska nr 44, październik 2006. Dostęp online...