10.08.2006

Jak postępować ze słabymi menedżerami?

Autorzy książki The War for Talent przeprowadzili badania nad czynnikami wpływającymi na podnoszenie jakości kadr. W artykule analizują oni ukryte koszty pojawiające się na skutek tolerowania kiepskich wyników menedżerów oraz ukazują przyczyny, dla których szefowie unikają zdecydowanej reakcji na problemy z podwładnymi. Jako antidotum na te problemy zalecają stosowanie zasady „rządzenia żelazną ręką w aksamitnej rękawiczce”. Polega ona na ustanawianiu rygorystycznych procedur oceny menedżerów i na zdecydowanym postępowaniu wobec tych spośród nich, którzy nie spełniają oczekiwań, ale i na traktowaniu ich z należnym szacunkiem. Artykuł w HBR Polska nr 41/42, lipiec-sierpień 2006. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza