20.05.2006

Talent management: A critical review

Gruntowna analiza definicji i koncepcji zarządzania talentami wraz ze wskazaniem przyszłych kierunków badań. Artykuł R.E. Lewisa i R.J. Heckmana opublikowany w Human Resource Management Review w 2006 roku. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz