20.05.2006

Talent management: A critical review

Gruntowna analiza definicji i koncepcji zarządzania talentami wraz ze wskazaniem przyszłych kierunków badań. Artykuł R.E. Lewisa i R.J. Heckmana opublikowany w Human Resource Management Review w 2006 roku. Dostęp online...

16.05.2006

The people problem in talent management

Prezentacja wyników badań, z których wynika, że największą barierą w rozwoju programów zarządzania talentami są czynniki ludzkie - menedżerowie poświęcają zbyt mało czasu i uwagi na działania związane z talentami. Artykuł M. Guthridge, A.B. Komm, E. Lawsonw "McKinsley Quarterly", maj 2006 r. Dostęp online...