23.03.2006

Talentship and HR Measurement and Analysis: From ROI to Strategic Organizational Change

Artykuł poświęcony jest metodom oceny istotności i wartości zasobów ludzkich. Autorzy prezentują własny model LAMP oparty na czterech zmiennych: Logic, Analysis, Measures, Process. Boudreau, Ramstad, Human Resource Planning; 2006, Vol. 29 Issue 1. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza