22.12.2006

Managing talent is a burning issue in Asia

M. Jenkins zwraca uwagę, że walka o talenty w Azji jest coraz intensywniejsza. Najbardziej poszukiwani są menedżerowie o zaawansowanych kwalifikacjach, którzy będą w stanie prowadzić przedsiębiorstwa w dobie globalizacji i wzrostu technologicznego; pracujący efektywnie w różnych strefach czasowych i ponad granicami krajów. Artykuł w "Leadership in Action" Special Issue: Issue Focus: Leadership in Asia; Volume 26, Issue 5, pages 20–22, November/December 2006.

Next-Generation Talent Management

E. Tucker, T. Kao i N. Verma z Hewitt Associates wskazują na pięć głównych trendów na rynku pracy i ich wpływ na zarządzanie talentami. Są to: zmniejszająca się i gorzej wykwalifikowana siła robocza, wzrost mobilności (globalizacja pracowników), wirtualizacja siły roboczej, zwiększająca się jej różnorodność (pokolenia, płcie, mniejszości narodowe), autonomia i empowerment. Czytaj online...

21.12.2006

Raport "Zarządzanie talentami. Wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań"

Raport The Conference Board i House of Skills na temat zarządzania talentami w polskich firmach.  Prawdopodobnie pierwsze polskie badanie poświęcone temu obszarowi, prowadzone w 2006 roku. Pokazało, że w Polsce tematyka ta jest istotna obecnie i zyska na znaczeniu w najbliższych latach, jednak znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Zobacz raport...

22.11.2006

High-flying dragons in China

Możliwości rozwoju i wspinania się po kolejnych szczeblach strukturze przyciągają talenty do organizacji. Problemem mogą się w tym przypadku stać, bardzo istotne w kulturze azjatyckiej, relacje interpersonalne, które mogą prowadzić do pułapki wyboru kandydata ze względu na jego lojalność i dotychczasowe powiązania, a nie faktyczne kwalifikacje. Czytaj online...

20.11.2006

Generational Talent Management

Eksperci Deloitte prezentują strategie przyciągania do organizacji i budowania zaangażowania wśród pracowników z pokolenia Y, ze szczególnym uwzględnieniem branży bankowej i ubezpieczeniowej w USA. Czytaj online...

10.11.2006

Gracze klasy A czy stanowiska pracy klasy A?

Nie jest prawdą potoczna opinia, że firmy z największą liczbą utalentowanych ludzi wygrywają. Autorzy artykułu twierdzą wręcz, że przy danych zasobach finansowych i zasobach kadry kierowniczej, potrzebnych do przyciągnięcia, selekcji, rozwoju i zatrzymania najlepszych pracowników, firm nie stać na obsadzenie wszystkich stanowisk graczami klasy A. Wygrywają zaś te, które zatrudniają ludzi z odpowiednimi talentami. Artykuł w HBR Polska nr 45, listopad 2006. Dostęp online...

22.10.2006

Talent management: understanding the dimensions

Publikacja CIDP (Chartered Institute of Personnel and Development), w której znaleźć można m.in. model dojrzałości organizacji we wdrażaniu zarządzania talentami. Jednym z głównych czynników wyróżniających poszczególne etapy dojrzewania według autorów (Tansley, Harris, Stewart i Turner) jest posiadanie (bądź nie) strategii lub planu zarządzania talentami. Czytaj online...

10.10.2006

Jak kierować pracą zespołu, w którym jest "gwiazda"?

Przedstawiamy przykład fikcyjnej firmy, której menedżer odpowiedzialny za opracowanie nowej strategii ma w swoim zespole taką „gwiazdę”. Stoi przed trudnym dylematem, czy zrezygnować ze współpracy z dotychczasową „gwiazdą”, która wpływa destrukcyjnie na pracę zespołu, czy też starać się wykorzystać jej kompetencje oraz kreatywność i do jej oczekiwań dostosować pracę innych członków zespołu. A może problem jest bardziej złożony i dotyczy nie tylko efektywności pracy powołanego zespołu. Artykuł w HBR Polska nr 44, październik 2006. Dostęp online...

16.08.2006

Closing the talent management gap

Relacje firm z talentami powinny być zupełnie inne niż z pozostałymi pracownikami - stwierdza autor artykułu. Charakteryzuje on również cztery etapy procesu tworzenia strategicznego programu zarządzania talentami. Jon Ingham, (2006) "Closing the talent management gap: Harnessing your employees’ talent to deliver optimum business performance", Strategic HR Review, Vol. 5 Iss: 3. Dostęp online...

10.08.2006

Jak postępować ze słabymi menedżerami?

Autorzy książki The War for Talent przeprowadzili badania nad czynnikami wpływającymi na podnoszenie jakości kadr. W artykule analizują oni ukryte koszty pojawiające się na skutek tolerowania kiepskich wyników menedżerów oraz ukazują przyczyny, dla których szefowie unikają zdecydowanej reakcji na problemy z podwładnymi. Jako antidotum na te problemy zalecają stosowanie zasady „rządzenia żelazną ręką w aksamitnej rękawiczce”. Polega ona na ustanawianiu rygorystycznych procedur oceny menedżerów i na zdecydowanym postępowaniu wobec tych spośród nich, którzy nie spełniają oczekiwań, ale i na traktowaniu ich z należnym szacunkiem. Artykuł w HBR Polska nr 41/42, lipiec-sierpień 2006. Dostęp online...

Chwała aktorom drugoplanowym!

Firmy biją się o utalentowanych ludzi. Inwestują dużo czasu, pieniędzy i energii, żeby zatrudnić i utrzymać gwiazdy. W dzisiejszych, ciężkich czasach, kiedy wiele firm dokoła bankrutuje, młodzi zdolni ludzie wydają się być stworzeni do tego,żeby przywrócić firmom efektywność. Ponadto – nie ma co ukrywać – rekrutacja gwiazd po prostu sprawia przyjemność dyrektorom naczelnym, bo młodzi zawodnicy klasy A, z którymi przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne, przypominają im ich samych, kiedy byli u progu kariery. Jednakże zrozumiała fascynacja gwiazdami może nas wciągnąć w pułapkę polegającą na tym, że nie docenia się aktorów drugoplanowych. Artykuł w HBR Polska nr 41/42, lipiec-sierpień 2006. Dostęp online..

20.05.2006

Talent management: A critical review

Gruntowna analiza definicji i koncepcji zarządzania talentami wraz ze wskazaniem przyszłych kierunków badań. Artykuł R.E. Lewisa i R.J. Heckmana opublikowany w Human Resource Management Review w 2006 roku. Dostęp online...

16.05.2006

The people problem in talent management

Prezentacja wyników badań, z których wynika, że największą barierą w rozwoju programów zarządzania talentami są czynniki ludzkie - menedżerowie poświęcają zbyt mało czasu i uwagi na działania związane z talentami. Artykuł M. Guthridge, A.B. Komm, E. Lawsonw "McKinsley Quarterly", maj 2006 r. Dostęp online...

23.03.2006

Talentship and HR Measurement and Analysis: From ROI to Strategic Organizational Change

Artykuł poświęcony jest metodom oceny istotności i wartości zasobów ludzkich. Autorzy prezentują własny model LAMP oparty na czterech zmiennych: Logic, Analysis, Measures, Process. Boudreau, Ramstad, Human Resource Planning; 2006, Vol. 29 Issue 1. Dostęp online...

19.02.2006

S. Borkowska, "Zarządzanie talentami"

Pierwsza w Polsce zwarta publikacja poświęcona zarządzaniu talentami łącząca wiedzę teoretyczną ze spojrzeniem praktycznym. Omawia podstawowe kwestie związane z tą tematyką: definicje talentu, identyfikację i pomiar talentu w organizacji, ich rozwój i zatrzymywanie. Do kupienia w IPiSS.