20.12.2005

R. Florida, "The Flight of the Creative Class"

Richard Florida uważa, że dla rozwoju ekonomicznego regionu czy miasta potrzebne są trzy T – technologia, talent i tolerancja. Miary tych trzech wskaźników komponują Globalny Indeks Kreatywności (Global Creativity Index, GCI), który wskazuje na kraje o największym potencjale twórczym. Na wskaźnik technologii składają się wydatki na B+R oraz innowacje, rozumiane jako liczba patentów, a talent mierzony jest wykształceniem i kapitałem ludzkim. Niezwykle istotny w procesie pozyskiwania utalentowanych pracowników jest według R. Floridy trzeci wskaźnik – tolerancja. Autor wylicza go analizując m.in. otwartość na innych, podejście do religii, prawa kobiet, możliwość wyrażania własnych poglądów. Do kupienia w Amazon.com.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz