20.12.2005

R. Florida, "The Flight of the Creative Class"

Richard Florida uważa, że dla rozwoju ekonomicznego regionu czy miasta potrzebne są trzy T – technologia, talent i tolerancja. Miary tych trzech wskaźników komponują Globalny Indeks Kreatywności (Global Creativity Index, GCI), który wskazuje na kraje o największym potencjale twórczym. Na wskaźnik technologii składają się wydatki na B+R oraz innowacje, rozumiane jako liczba patentów, a talent mierzony jest wykształceniem i kapitałem ludzkim. Niezwykle istotny w procesie pozyskiwania utalentowanych pracowników jest według R. Floridy trzeci wskaźnik – tolerancja. Autor wylicza go analizując m.in. otwartość na innych, podejście do religii, prawa kobiet, możliwość wyrażania własnych poglądów. Do kupienia w Amazon.com.

16.12.2005

Managing talent for competitive advantage

Autorzy pokazują jak połączyć strategię zarządzanie talentami z realizacją celów biznesowych, zintegrować istniejące procesy i systemy i wytworzyć "talent mindset" ("nastawienie na talenty") w organizacji. Chris Ashton, Lynne Morton, (2005) "Managing talent for competitive advantage: Taking a systemic approach to talent management", Strategic HR Review, Vol. 4 Iss: 5. Dostęp online...

10.10.2005

Odejścia i powroty, czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej

Większość wykształconych kobiet w pewnym momencie decyduje się zejść z szybkiej ścieżki kariery. Mając na głowie wychowanie dzieci, opiekę nad starzejącymi się rodzicami i inne obowiązki, kobiety te są zmuszone do kilkakrotnych przerw w karierze zawodowej. A jeśli jednocześnie czują się zniechęcone długimi godzinami pracy i brakiem satysfakcji zawodowej, decyzja o odejściu staje się jeszcze łatwiejsza. W błędzie są jednak te osoby, które sądzą, że przerwa będzie miała charakter tymczasowy. Autorki artykułu potwierdzają, że niewiele jest dróg powrotu na ścieżkę kariery. Przeprowadzone przez nie badania po raz pierwszy ujawniają rozmiary problemu: jaki procent wykształconych kobiet przerywa pracę, na jak długo, jakie przeszkody napotykają podczas próby powrotu i jaką ceną okupiona jest przerwa w karierze. Artykuł w HBR Polska nr 32, październik 2005. Dostęp online...

20.05.2005

Nie kradnij moich najlepszych pracowników

Studium przypadku autorstwa W.B. Jankowskiego opublikowane w HBR Polska w maju 2005 r. pokazujące, jakie zagrożenia związane z przejmowaniem najlepszych osób czyhają na menedżerów, a także jak się przed nimi bronić.

Talenty potrzebne od zaraz

Skrót wyników badań Accenture prowadzonych w 2004 r. na 244 kierownikach przedsiębiorstw z sześciu krajów. Wynika z nich, że przy poprawie koniunktury gospodarczej akcent w działaniach firm przesuwa się z redukcji kosztów na rzecz inwestycji w rozwój. Artykuł Macieja Jankowicza w "Personel i Zarządzanie" nr 5/2005. Dostęp do artykułu...