26.10.2004

Berger & Berger, "The Talent Management Handbook"

Budowanie i podtrzymywanie doskonałości organizacji opiera się na trzech strategiach ZZL: identyfikacji, selekcji i opiece nad najlepszymi ("Superkeepers"); znalezieniu, rozwoju i pozycjonowaniu wykwalifikowanego zastępstwa na kluczowe pozycje oraz odpowiedniej alokacji pozostałych pracowników. Książka pod redakcją dwojga konsultantów L.A. Berger oraz D.R. Berger Do kupienia w Amazon...

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza