26.10.2004

Berger & Berger, "The Talent Management Handbook"

Budowanie i podtrzymywanie doskonałości organizacji opiera się na trzech strategiach ZZL: identyfikacji, selekcji i opiece nad najlepszymi ("Superkeepers"); znalezieniu, rozwoju i pozycjonowaniu wykwalifikowanego zastępstwa na kluczowe pozycje oraz odpowiedniej alokacji pozostałych pracowników. Książka pod redakcją dwojga konsultantów L.A. Berger oraz D.R. Berger Do kupienia w Amazon...

23.10.2004

Talent Management: Trends that Will Shape the Future

Artykuł opisujący trendy gospodarcze i działania, jakie w odpowiedzi na nie podejmowane są i będą konieczne do podjęcia w przyszłości w zakresie zarządzania talentami. Autorzy skupiają się na pozyskiwaniu, rozwoju i zatrzymywaniu talentów. Fredric Frank; Craig Taylor; Human Resource Planning; 2004, Vol. 27 Issue 1Dostęp online...