22.02.2004

Zarządzanie talentami na Ukrainie

Na brak profesjonalnych menedżerów uskarża się większość firm na Ukrainie, bez względu na wielkość i branżę. Artykuł L. Fuxman, Emerging trends in Ukrainian management styles and the challenge of managerial talent shortage, “International Journal of Commerce and Management”, Vol. 14, Nr. 1, 2004. Dostęp online...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz