22.02.2004

Zarządzanie talentami na Ukrainie

Na brak profesjonalnych menedżerów uskarża się większość firm na Ukrainie, bez względu na wielkość i branżę. Artykuł L. Fuxman, Emerging trends in Ukrainian management styles and the challenge of managerial talent shortage, “International Journal of Commerce and Management”, Vol. 14, Nr. 1, 2004. Dostęp online...