20.12.2004

Strategiczne zarządzanie talentami

Opracowanie IPAT (the Institute for Personality and Ability Testing, Inc.) poświęcone strategicznemu zarządzaniu talentami. Zaprezentowano m.in. model proponowany przez autorów. Czytaj online...

26.10.2004

Berger & Berger, "The Talent Management Handbook"

Budowanie i podtrzymywanie doskonałości organizacji opiera się na trzech strategiach ZZL: identyfikacji, selekcji i opiece nad najlepszymi ("Superkeepers"); znalezieniu, rozwoju i pozycjonowaniu wykwalifikowanego zastępstwa na kluczowe pozycje oraz odpowiedniej alokacji pozostałych pracowników. Książka pod redakcją dwojga konsultantów L.A. Berger oraz D.R. Berger Do kupienia w Amazon...

23.10.2004

Talent Management: Trends that Will Shape the Future

Artykuł opisujący trendy gospodarcze i działania, jakie w odpowiedzi na nie podejmowane są i będą konieczne do podjęcia w przyszłości w zakresie zarządzania talentami. Autorzy skupiają się na pozyskiwaniu, rozwoju i zatrzymywaniu talentów. Fredric Frank; Craig Taylor; Human Resource Planning; 2004, Vol. 27 Issue 1Dostęp online...

10.04.2004

Przygotuj przyszłych przywódców

Planowanie sukcesji w firmie i rozwój kadry kierowniczej powinny być jak dwie strony tej samej monety Dlaczego więc wiele firm traktuje te procesy tak, jakby nie miały ze sobą nic wspólnego? Czy jest coś ważniejszego dla długotrwałego prosperowania firmy niż wybór i wspieranie jej przyszłych przywódców? Tymczasem, pomimo iż wiele firm ma całe rejestry osób, które – w razie potrzeby – mogłyby natychmiast zająć stanowisko na szczeblu zarządzającym, bardzo wielu świeżo upieczonych przywódców ponosi porażkę, gdyż nie zostali odpowiednio przygotowani do objęcia tych stanowisk. Artykuł w HBR Polska nr 14, kwiecień 2004. Dostęp online...

16.03.2004

A. Schweyer, "Talent management systems"

Książka opisująca najlepsze praktyki w zakresie poszczególnych elementów składających się na system zarządzania talentami: rekrutacji, zatrzymywania i planowania zatrudnienia. Informacje o książce i podgląd...

22.02.2004

Zarządzanie talentami na Ukrainie

Na brak profesjonalnych menedżerów uskarża się większość firm na Ukrainie, bez względu na wielkość i branżę. Artykuł L. Fuxman, Emerging trends in Ukrainian management styles and the challenge of managerial talent shortage, “International Journal of Commerce and Management”, Vol. 14, Nr. 1, 2004. Dostęp online...