26.12.2003

W.J. Rothwell, H.C. Kazanas, "The strategic development of talent"

Autorzy definiują strategiczny rozwój talentów jako proces zmiany organizacji, zewnętrznych interesariuszy, grup wewnętrznych i pracowników przez zaplanowane i niezaplanowane uczenie w taki sposób, aby posiedli oni kompetencje niezbędne do wsparcia organizacji w osiąganiu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej. Do kupienia online...

20.12.2003

Talenty pod specjalną opieką

Analiza znaczenia zarządzania talentami w realizacji strategii biznesowej w sektorze bankowości i ubezpieczeń. Artykuł Małgorzaty Wnęk-Kowalskiej w "Personel i Zarządzanie" nr 23/2003. Dostęp do artykułu..