22.04.2001

Strategia zarządzania kadrą o wysokim potencjale

Proces kształtowania się strategii firmy można ująć w postaci modelu "trójką ta strategicznego", na który składa się strategiczne myślenie, strategiczny rozwój i uczenie oraz strategiczne działanie. Model ten powinien być uwzględniony w procesie zarządzania kadrą o wysokim potencjale rozwojowym. W wielu firmach o charakterze międzynarodowym, program rozwoju kadr o wysokim potencjale można zilustrować za pomocą modelu "odwróconego lejka", w którym wyróżnione zostały 3 fazy: rekrutacji i selekcji (I), nabywania kompetencji (II) oraz sukcesji (III). Artykuł Cz. Szmidta, Strategia zarządzania kadrą o wysokim potencjale, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Nr 1/2001.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza