23.06.2001

Fighting the War for Talent is Hazardous to Your Organization’s Health

Dyskusja ze stwierdzeniem, że znajdujemy się w fazie "walki o talenty", a organizacja, która posiada więcej talentów wygrywa. Poruszono problem przeceniania jednostek przy niedocenianiu zespołów, gloryfikowania talentów zewnętrznych, przy zmniejszaniu wagi obecnych pracowników, samospełniającej się przepowiedni, gdy ci określeni jako "mniej utalentowani" faktycznie się takimi stają (np. poprzez mniejszą liczbę szkoleń). Artykuł prof. J. Pfeffera ze Standford University opublikowany w "Organizational Dynamics" z 2001 roku. Dostęp online..

22.04.2001

Strategia zarządzania kadrą o wysokim potencjale

Proces kształtowania się strategii firmy można ująć w postaci modelu "trójką ta strategicznego", na który składa się strategiczne myślenie, strategiczny rozwój i uczenie oraz strategiczne działanie. Model ten powinien być uwzględniony w procesie zarządzania kadrą o wysokim potencjale rozwojowym. W wielu firmach o charakterze międzynarodowym, program rozwoju kadr o wysokim potencjale można zilustrować za pomocą modelu "odwróconego lejka", w którym wyróżnione zostały 3 fazy: rekrutacji i selekcji (I), nabywania kompetencji (II) oraz sukcesji (III). Artykuł Cz. Szmidta, Strategia zarządzania kadrą o wysokim potencjale, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Nr 1/2001.

30.01.2001

E. Michaels, H. Handfield-Jones, B. Axelrod, "The War for Talent"

Jedna z najważniejszych publikacji poświęconych zarządzaniu talentami. Prezentuje m.in. przyczyny pojawienia się zjawiska "wojny o talenty", charakteryzuje pojęcie "talent mindset" - nastawienia na talenty, wyznacza "must-do" dla organizacji chcących wygrywać w walce o najbardziej utalentowanych pracowników, omawia sposoby rekrutacji, oceny, kierowania talentami. Wydana w 2001 roku przez Harvard Business School Press. Do kupienia w Amazon.com.