02.09.2016

Raport PSZK "HR Najwyższej Jakości" 2015

Ukazał się raport opisujący praktyki HR realizowane w firmach polskich w 2015 roku przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Raport zawiera 50 przykładów działań z takich obszarów jak: zarządzanie talentami, szkolenia, employer branding, rozwój pracowników, kultura organizacyjna, czy ocena i motywowanie pracowników.

Raport do pobrania TUTAJ (kliknij po lewej stronie na "Raport 2015").

09.08.2016

Zarządzanie talentami w polskich placówkach ochrony zdrowia

Wyniki badań jakościowych poświęconych zarządzaniu talentami i realizowanych w 5 różnego typu placówkach zdrowotnych w Polsce opublikowano w artykule "Talent management in healthcare ogranizations - qualitative research results" autorstwa Tomasza Ingrama i Wojciecha Gloda.

Artykuł do pobrania TUTAJ.

04.07.2016

ZT w firmach rodzinnych i nierodzinnych

"Wyzwania związane z zarządzaniem talentami - porównanie firm rodzinnych i nierodzinnych" to nowy artykuł autorstwa Agnieszki Springer i Alicji Hadryś-Nowak, który ukazał się w dwumiesięczniku SGH "e-mentor".

Celem artykułu jest ukazanie różnic w ZT w wymienionych firmach w czterech obszarach: formułowania strategii, identyfikacji i rekrutacji talentów, oceny kluczowych pracowników oraz ich motywowania.

Artykuł dostępny TUTAJ.

03.05.2016

Koniec programów talentowych? - wyniki badań

W piśmie "Personel Plus" ukazał się artykuł pt. "Koniec programów talentowych?" prezentujący wyniki badań realizowanych przez House of Skills na przedsiębiorstwach polskich pt. "Praktyki w zarządzaniu talentami w Polsce".

W artykule zaprezentowano m.in.:
 • metody wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie selekcji i naboru do programów dla talentów;
 • główne wyzwania dla ZT;
 • działania i metody rozwojowe dla talentów;
 • korzyści dla organizacji
 • czynniki sukcesu.
Dostęp przez stronę House of Skills TUTAJ.
Infografika z wynikami badania TUTAJ.

19.11.2015

Modele i podejścia badawcze w zarządzaniu talentami

W czasopiśmie "Nauki o Zarządzaniu" 2015, Nr 2 (23) ukazał się artykuł Joanny Mróz opisujący i porównujący różne modele zarządzania talentami istniejące w literaturze naukowej. Autorka przedstawia złożone kwestie definicyjne dotyczące samego pojęcia talentu, jak również charakteryzuje perspektywy badawcze i proponuje własne podejście do zagadnienia.

Artykuł dostępny online TUTAJ.

05.11.2015

Kreatywność i talent w koncepcji kapitału ludzkiego

O powiązaniach pomiędzy kreatywnością a talentem pisze Maria Bałasiewicz w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
Całość do przeczytania TUTAJ (po kliknięciu na ikonę pliku PDF).

13.10.2015

5 sił kształtujących przyszłość HR

30 liderów odpowiadało na pytanie o wygląd HR w 2025 roku. Według nich główne siły kształtujące ten obszar to:
1. gwałtowna zmiana technologiczna
2. rekonfiguracja społeczna i organizacjonalna
3. prawdziwie połączony świat
4. globalny rynek talentów typu all-inclusive
5. współpraca człowieka i maszyn

Więcej na ten temat TUTAJ.

30.06.2015

O talentach na rynku dóbr luksusowych

Polecam artykuł na temat zarządzania talentami w firmach LVMH (właściciel m.in. Louis Vuitton), Richemont (właściciel m.in. Cartier) i Kerring (Gucci i Saint Laurent). W ramach badań autorzy przeprowadzili ponad 50 pogłębionych wywiadów z kadrą menedżerską. Ich zdaniem czynniki sukcesu to: mobilność, doświadczenie międzynarodowe, zarządzanie zewnętrznymi talentami (np. rekrutowanie menedżerów z innych branż).

Artykuł autorstwa Andrew Shipilov i Frederic Godart pt. "Luxury's Talent Factories" ukazał się w czerwcowym wydaniu Harvard Business Review (2015).

15.06.2015

Recognizing the important role of self-initiated expatriates ineffective global talent management

Pismo "Human Resource Management Review" publikuje nowy artykuł naukowy pt. "Recognizing the important role of self-initiated expatriates ineffective global talent management" autorstwa V. Vaimana, A. Haslbergera oraz Ch.M. Vance'a. Poruszają oni tematykę ekspatriatów (osób pracujących na obczyźnie) w kontekście efektywnego wykorzystania ich pracy i wdrożenia ich w systemy globalnego zarządzania talentami. Artykuł dostępny TUTAJ.

02.02.2015

Audyt personalny a wyszukiwanie talentów

Oto nowe narzędzie do identyfikowania talentów w organizacji - audyt personalny. Narzędzie obiektywne, zakładające analizę potencjału na poziomie jednostki, grupy i organizacji.

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem I. Biernat pt. "Audyt personalny jako narzędzie wyszukiwania talentów" opublikowanym w numerze 9/2014 pisma "Studia Oeconomica Posnaniensia". Do pobrania TUTAJ.

16.12.2014

Polityka migracyjna względem talentów - porównanie Niemiec i Singapuru

W tekście dokonano porównania atrakcyjności polityki migracyjnej względem talentów stosowanej w Niemczech i Singapurze. W tym celu stworzono i zastosowano wskaźnik imigracji wysokowykwalifikowanych osób (High-Skilled Immigration Index).

Artykuł dostępny TUTAJ.

08.12.2014

Rozwój kompetencji przywódczych u młodych talentów w RPA

Ukazał się artykuł pt. "Developing leadership competencies: Insights from emergent junior talent-in-transitions in South Africa" autorstwa MacDonald Kanyangale i Noel Pearse poświęcony rozwojowi kompetencji przywódczych u młodych talentów w Republice Południowej Afryki. Warto zapoznać się z tamtejszym podejściem do tematu zarządzania talentami.

Artykuł dostępny TUTAJ.

10.11.2014

Programy dla utalentowanych i uzdolnionych studentów

Polecam artykuł "Effects of Enrichment Programs on the Academic Achievement of Gifted and Talented Students" autorstwa Suhail Mahmoud Al-Zoubi prezentujący wyniki badań nad programami wspierającymi osiągnięcia szczególnie utalentowanych studentów w Jordanie.

Artykuł dostępny TUTAJ.

05.11.2014

Innowacyjność i e-kultura w zarządzaniu talentami

W Pracach Naukowych Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ukazały się dwa artykuły poświęcone zarządzaniu talentami:
 1. Katarzyna Głoskowska pisze o "Zarządzaniu talentami w innowacyjnym przedsiębiorstwie"
 2. zaś Helena Bulińska na temat "E-kultura a zarządzanie talentami".
Oba teksty do przeczytania TUTAJ.

16.10.2014

Raport "Trendy HR 2014"

Ukazał się raport Deloitte "Trendy HR 2014 - jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku". Badania realizowano na 2532 respondentach z 94 krajów.
Wynika z niego m.in., że:

 1. Najważniejsze trendy to: przywództwo, retencja pracowników, umiejętności HR i pozyskiwanie talentów  
 2. Firmy są słabo przygotowane by odpowiadać na wyzwania (np. analityka w obszarze HR i zarządzania talentami)  
 3. Menedżerowie wystawiają sobie ocenę 3- za efektywność w zarządzaniu talentami  
 4. Firmy planują umiarkowany wzrost w wydatkach na ZT
Raport do pobrania TUTAJ.

06.08.2014

Raport "Talent Management: Accelerating Business Performance"

Dostępny jest raport z globalnego badania na temat zarządzania talentami prowadzonego przez Right Management (należącego do ManpowerGroup). Badanie dotyczyło nowych trendów, wyzwań i priorytetów w zakresie ZT, a uczestniczyło w nim 2200 respondentów z 13 krajów i 24 branż.

Jako główne wyzwanie wymieniono brak wykwalifikowanych talentów, które mogłyby pracować na kluczowych pozycjach. 46% uważa, że w przyszłym roku wzrosną nakłady na zadania związane z zarządzaniem talentami.

Raport dostępny jest TUTAJ.

05.08.2014

"Trwa niedobór talentów" - raport ManpowerGroup 2014

Wyniki najnowszego, dziewiątego już badania ManpowerGroup, prowadzonego na 37 000 pracodawcach w 42 krajach, nie są optymistyczne. Wciąż wysoka jest liczba firm, które mają problem z zapełnieniem kluczowych stanowisk (globalnie jest to 36%, w Polsce 33%, ale np. w Japonii aż 81%). Najciężej jest z pozyskaniem wykwalifikowanych handlowców, inżynierów i służb technicznych. Trendy, które są obwiniane o przyczynianie się do tego zjawiska to m.in. szybki rozwój technologiczny, demografia, niedopasowanie popytu i podaży na talenty.

Strona z danymi z raportu dostępna TUTAJ.

29.06.2014

Infografiki na temat zarządzania talentami

Na profilu Rosemary Cardno z Atlanty w portalu Pinterest znalazłam ciekawe infografiki dotyczące zarządzania talentami. Są na nich w prosty, obrazkowy sposób przedstawione wyniki badań dotyczących tego obszaru. Część profilu dotycząca ZT znajduje się TUTAJ.

Ocenianie wartości talentów - zbiór materiałów CIPD

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) przygotowało stronę internetową z zestawem materiałów poświęconych ocenianiu wartości talentów (Valuing your Talent). Ze strony można ściągnąć raporty z badań, narzędzie do wartościowania talentów oraz czytać bloga o tej tematyce. Strona dostępna TUTAJ.

28.06.2014

Aplikacje do zarządzania talentami

W serwisie GetApp.com znajduje się zestawienie oprogramowania pomocnego działom HR i menedżerom w efektywnej realizacji działań w obszarze zarządzania talentami (stan na dziś: 73 aplikacje). Warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami informatycznymi w tej dziedzinie klikając TUTAJ.