02.09.2016

Raport PSZK "HR Najwyższej Jakości" 2015

Ukazał się raport opisujący praktyki HR realizowane w firmach polskich w 2015 roku przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Raport zawiera 50 przykładów działań z takich obszarów jak: zarządzanie talentami, szkolenia, employer branding, rozwój pracowników, kultura organizacyjna, czy ocena i motywowanie pracowników.

Raport do pobrania TUTAJ (kliknij po lewej stronie na "Raport 2015").

09.08.2016

Zarządzanie talentami w polskich placówkach ochrony zdrowia

Wyniki badań jakościowych poświęconych zarządzaniu talentami i realizowanych w 5 różnego typu placówkach zdrowotnych w Polsce opublikowano w artykule "Talent management in healthcare ogranizations - qualitative research results" autorstwa Tomasza Ingrama i Wojciecha Gloda.

Artykuł do pobrania TUTAJ.

04.07.2016

ZT w firmach rodzinnych i nierodzinnych

"Wyzwania związane z zarządzaniem talentami - porównanie firm rodzinnych i nierodzinnych" to nowy artykuł autorstwa Agnieszki Springer i Alicji Hadryś-Nowak, który ukazał się w dwumiesięczniku SGH "e-mentor".

Celem artykułu jest ukazanie różnic w ZT w wymienionych firmach w czterech obszarach: formułowania strategii, identyfikacji i rekrutacji talentów, oceny kluczowych pracowników oraz ich motywowania.

Artykuł dostępny TUTAJ.

19.11.2015

Modele i podejścia badawcze w zarządzaniu talentami

W czasopiśmie "Nauki o Zarządzaniu" 2015, Nr 2 (23) ukazał się artykuł Joanny Mróz opisujący i porównujący różne modele zarządzania talentami istniejące w literaturze naukowej. Autorka przedstawia złożone kwestie definicyjne dotyczące samego pojęcia talentu, jak również charakteryzuje perspektywy badawcze i proponuje własne podejście do zagadnienia.

Artykuł dostępny online TUTAJ.

13.10.2015

5 sił kształtujących przyszłość HR

30 liderów odpowiadało na pytanie o wygląd HR w 2025 roku. Według nich główne siły kształtujące ten obszar to:
1. gwałtowna zmiana technologiczna
2. rekonfiguracja społeczna i organizacjonalna
3. prawdziwie połączony świat
4. globalny rynek talentów typu all-inclusive
5. współpraca człowieka i maszyn

Więcej na ten temat TUTAJ.

30.06.2015

O talentach na rynku dóbr luksusowych

Polecam artykuł na temat zarządzania talentami w firmach LVMH (właściciel m.in. Louis Vuitton), Richemont (właściciel m.in. Cartier) i Kerring (Gucci i Saint Laurent). W ramach badań autorzy przeprowadzili ponad 50 pogłębionych wywiadów z kadrą menedżerską. Ich zdaniem czynniki sukcesu to: mobilność, doświadczenie międzynarodowe, zarządzanie zewnętrznymi talentami (np. rekrutowanie menedżerów z innych branż).

Artykuł autorstwa Andrew Shipilov i Frederic Godart pt. "Luxury's Talent Factories" ukazał się w czerwcowym wydaniu Harvard Business Review (2015).

15.06.2015

Recognizing the important role of self-initiated expatriates ineffective global talent management

Pismo "Human Resource Management Review" publikuje nowy artykuł naukowy pt. "Recognizing the important role of self-initiated expatriates ineffective global talent management" autorstwa V. Vaimana, A. Haslbergera oraz Ch.M. Vance'a. Poruszają oni tematykę ekspatriatów (osób pracujących na obczyźnie) w kontekście efektywnego wykorzystania ich pracy i wdrożenia ich w systemy globalnego zarządzania talentami. Artykuł dostępny TUTAJ.

02.02.2015

Audyt personalny a wyszukiwanie talentów

Oto nowe narzędzie do identyfikowania talentów w organizacji - audyt personalny. Narzędzie obiektywne, zakładające analizę potencjału na poziomie jednostki, grupy i organizacji.

Zapraszam do zapoznania się z ciekawym artykułem I. Biernat pt. "Audyt personalny jako narzędzie wyszukiwania talentów" opublikowanym w numerze 9/2014 pisma "Studia Oeconomica Posnaniensia". Do pobrania TUTAJ.

16.12.2014

Polityka migracyjna względem talentów - porównanie Niemiec i Singapuru

W tekście dokonano porównania atrakcyjności polityki migracyjnej względem talentów stosowanej w Niemczech i Singapurze. W tym celu stworzono i zastosowano wskaźnik imigracji wysokowykwalifikowanych osób (High-Skilled Immigration Index).

Artykuł dostępny TUTAJ.

08.12.2014

Rozwój kompetencji przywódczych u młodych talentów w RPA

Ukazał się artykuł pt. "Developing leadership competencies: Insights from emergent junior talent-in-transitions in South Africa" autorstwa MacDonald Kanyangale i Noel Pearse poświęcony rozwojowi kompetencji przywódczych u młodych talentów w Republice Południowej Afryki. Warto zapoznać się z tamtejszym podejściem do tematu zarządzania talentami.

Artykuł dostępny TUTAJ.

10.11.2014

Programy dla utalentowanych i uzdolnionych studentów

Polecam artykuł "Effects of Enrichment Programs on the Academic Achievement of Gifted and Talented Students" autorstwa Suhail Mahmoud Al-Zoubi prezentujący wyniki badań nad programami wspierającymi osiągnięcia szczególnie utalentowanych studentów w Jordanie.

Artykuł dostępny TUTAJ.

16.10.2014

Raport "Trendy HR 2014"

Ukazał się raport Deloitte "Trendy HR 2014 - jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku". Badania realizowano na 2532 respondentach z 94 krajów.
Wynika z niego m.in., że:

  1. Najważniejsze trendy to: przywództwo, retencja pracowników, umiejętności HR i pozyskiwanie talentów  
  2. Firmy są słabo przygotowane by odpowiadać na wyzwania (np. analityka w obszarze HR i zarządzania talentami)  
  3. Menedżerowie wystawiają sobie ocenę 3- za efektywność w zarządzaniu talentami  
  4. Firmy planują umiarkowany wzrost w wydatkach na ZT
Raport do pobrania TUTAJ.

06.08.2014

Raport "Talent Management: Accelerating Business Performance"

Dostępny jest raport z globalnego badania na temat zarządzania talentami prowadzonego przez Right Management (należącego do ManpowerGroup). Badanie dotyczyło nowych trendów, wyzwań i priorytetów w zakresie ZT, a uczestniczyło w nim 2200 respondentów z 13 krajów i 24 branż.

Jako główne wyzwanie wymieniono brak wykwalifikowanych talentów, które mogłyby pracować na kluczowych pozycjach. 46% uważa, że w przyszłym roku wzrosną nakłady na zadania związane z zarządzaniem talentami.

Raport dostępny jest TUTAJ.

05.08.2014

"Trwa niedobór talentów" - raport ManpowerGroup 2014

Wyniki najnowszego, dziewiątego już badania ManpowerGroup, prowadzonego na 37 000 pracodawcach w 42 krajach, nie są optymistyczne. Wciąż wysoka jest liczba firm, które mają problem z zapełnieniem kluczowych stanowisk (globalnie jest to 36%, w Polsce 33%, ale np. w Japonii aż 81%). Najciężej jest z pozyskaniem wykwalifikowanych handlowców, inżynierów i służb technicznych. Trendy, które są obwiniane o przyczynianie się do tego zjawiska to m.in. szybki rozwój technologiczny, demografia, niedopasowanie popytu i podaży na talenty.

Strona z danymi z raportu dostępna TUTAJ.

29.06.2014

Infografiki na temat zarządzania talentami

Na profilu Rosemary Cardno z Atlanty w portalu Pinterest znalazłam ciekawe infografiki dotyczące zarządzania talentami. Są na nich w prosty, obrazkowy sposób przedstawione wyniki badań dotyczących tego obszaru. Część profilu dotycząca ZT znajduje się TUTAJ.

Ocenianie wartości talentów - zbiór materiałów CIPD

CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) przygotowało stronę internetową z zestawem materiałów poświęconych ocenianiu wartości talentów (Valuing your Talent). Ze strony można ściągnąć raporty z badań, narzędzie do wartościowania talentów oraz czytać bloga o tej tematyce. Strona dostępna TUTAJ.

28.06.2014

Aplikacje do zarządzania talentami

W serwisie GetApp.com znajduje się zestawienie oprogramowania pomocnego działom HR i menedżerom w efektywnej realizacji działań w obszarze zarządzania talentami (stan na dziś: 73 aplikacje). Warto zapoznać się z najnowszymi propozycjami informatycznymi w tej dziedzinie klikając TUTAJ.

14.06.2014

Nowe zasady wojny o talenty

Jak przekonują eksperci z KPMG na podstawie wyników badań, zasady walki o talenty zmieniły się zasadniczo od 2001 roku (wówczas ukazała się słynna publikacja "The War for Talent" Eda Michaelsa, Helen Handfield-Jones oraz Beth Axelrod z firmy McKinsey).
Obecnie istotne jest (wg 66% respondentów), aby realizować holistyczne podejście do zarządzania talentami, tj. kierować działania do wszystkich pracowników, z uwzględnieniem tych na krytycznych stanowiskach.

Skrót wyników raportu można przeczytać TUTAJ.

07.06.2014

Talent Development Environmental Factors in Sport

Dostępny jest artykuł autorstwa Chunxiao Li, analizujący czynniki środowiskowe mające wpływ na rozwój talentów w sporcie. Dokonano identyfikacji tych czynników i podziału ich na grupy, a także zaprezentowano implikacje dla praktyki.

Artykuł dostępny TUTAJ.

26.05.2014

3 mity zarządzania talentami

Odpowiedzi konsultantki p. Natashy Okonkwo na 3 popularne mity dotyczące ZT (tu dotyczące także obszaru działalności non-profit):
1. ZT jest elitarne, nie pasuje do działalności non-profit
2. ZT nie opłaca się w małych organizacjach
3. ZT nie jest odpowiednie na ciężkie (kryzysowe) czasy

Dokument do pobrania TUTAJ.